AktualnościO˙firmieOfertaWspółpracaWykonane opracowaniaReferencjeKontakt
Aktualności

01-03-2016

Informujemy, że spółka Lex Urbi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu została z dniem 1 marca 2016 r. przejęta przez spółkę DBPU sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 149, kod pocztowy: 53-344, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000556528, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 361632909, NIP: 8992768204, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł. 

Przejęcie nastąpiło zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 1 marca 2016 r., sygn. akt WR. VI Ns. Rej. KRS 1216/16/019. 

Jednocześnie wskazuję, że spółka DBPU sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wstąpiła z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki spółki Lex Urbi sp. z o.o, w szczególności wynikające z zawartych umów i rozliczeń, co znajduje uzasadnienie w treści art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych.


12-03-2015
Niniejszym informujemy że z dniem dzisiejszym firma została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmianie uległy podstawowe dane firmy, szczegóły znajdują się w zakładce kotakt

 
Naszą ofertę wzbogaciliśmy o usługę konwersji tekstów aktów prawnych do formatu XML. Po szczegóły zapraszamy tutaj.


AktualnościO˙firmieOfertaWspółpracaWykonane opracowaniaReferencjeKontakt